You are here

Raspberry System Notes


Notes on Raspberry

Reinstalling Raspberry Pi

Raspberry Pi file and ftp server

Today is the day to reinstall my raspberry pi which acts as:
ftp server
samba server
forked-daapd server for my flac collection
network bridge for my upstairs room

This particular pi has a "Segmentation Fault" when issuing certain commands like "sudo su" or "apt" commands. My guess is that the SD Card is corrupted, I know this from previous problems I had with this raspberry pi.

So I made backups of all important stuff like config files etc.. Let's see how it goes!

Raspberry Pi Touchscreen Brightness Control

Using the "echo" command
echo %n% > /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness

%n% represents value between 0 - 255

Change the file permission for /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness to 666. This is not saved on reboot!

To make a permanent change:
1. sudo nano /etc/rc.local
2. Add 1 line above the "exit" line
3. Type in "sudo chmod 666 /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightnes"

Raspberry pi iTunes server

Work in Progress

Doel:
Een iTunes bibliotheek afspelen via Apple's remote App zonder dat daarvoor een computer met iTunes aan moet staan.

Benodigdheden:

Advertenties blokkeren met Raspberry Pi en PiHole

Raspberry Pi Logo

Als je genoeg hebt van irritante advertenties op je thuisnetwerk kun je natuurlijk dingen als adblock gebruiken. Echter als je het direct wilt regelen voor al je apparaten op je thuis netwerk is er een mooie, goedkope oplossing om in ieder geval het overgrote deel van de advertenties te laten verdwijnen in de zgn "Pi-Hole". Dit is een praktijk gerichte beschrijving van de installatie van deze oplossing.

Subscribe to RSS - Raspberry System Notes