Tilde fix Debian Jessie xfce xsession

Door egbert op wo, 11/15/2017 - 06:28

# find out what key code is mapping to the "less" and "greater" signs
$ xmodmap -pk | grep greater
60 0x002e (period) 0x003e (greater)
94 0x003c (less) 0x003e (greater) 0x007c (bar) 0x00a6 (brokenbar) 0x007c (bar) 0x00a6 (brokenbar)

# edit (or create) ~/.Xmodmap and include the following line in it
keycode 94 = grave asciitilde

# run xmodmap
$ xmodmap ~/.Xmodmap

For it to autorun on login:

Linux - sneller flashen met dd commando

Door egbert op vr, 11/03/2017 - 08:07

Tag:

Om veel sneller sd of andere kaarten te flashen met een image is het beter te schrijven naar de "raw" disk.

Dus i.p.v.:
dd bs=1m if=~/A-Z/R/raspberry/volumio-2.296-2017-10-18-pi.img | pv | sudo dd bs=1m of=/dev/disk2s7

gebruik je:

dd bs=1m if=~/A-Z/R/raspberry/volumio-2.296-2017-10-18-pi.img | pv | sudo dd bs=1m of=/dev/rdisk2s7

met rdisk wordt naar het raw filesystem geschreven en dit is vele malen sneller

Pagina's