Egbert Kappert webdesign muziek en fotografie Egbert Kappert


Een virtuele host maken voor Apache op OS X XAMPP

Oude computer rekenkamer.
Gepost op: Door: Egbert Kappert

Stap 1. Begin met de host file aan te passen met vi

 • Open terminal
 • De hosts file staat in /etc zoals op elk Nix systeem
 • Geef de opdracht
  sudo vi hosts
 • Gebruik in vi de "i" (insert) toets om een aanpassing in de file te maken
 • Ga met de toets dollartekentoets naar het einde van de laatste regel
 • Voeg daar een nieuwe regel toe:
  127.0.0.1 klant.local
 • Bewaar de aangepast hosts file met de opdrachten :w :q

Stap 2. Pas de Apache server config files aan

 1. Open de httpd.conf file op de apache server, zit in de apache directory:
  /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/httpd.conf
 2. Voeg de volgende regels toe:
  										Virtual hosts 
  Include /Applications/XAMPP/etc/extra/httpd-vhosts.conf
 3. Open de volgende file in je texteditor:
  /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/extra/httpd-vhosts.conf
 4. Naar het einde toe staan een aantal voorbeeld virtual hosts, deze moet je weghalen uit commentaren.
 5. Voeg virtual host ondersteuning toe onderaan de pagina:
  Deze stap is nodig om zeker te stellen dat htttp://localhost nog steeds verwijst naar XAMPP's htdocs directory nadat we onze eigen VirtualHosts hebben gemaakt.
  								
  									# localhost
  									<VirtualHost *:80>
  ServerName localhost
  DocumentRoot "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs"
  <Directory "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes execCGI
  AllowOverride All
  Require all granted
  </Directory>
  </VirtualHost>
 6. Nu kun je je eigen virtual host toevoegen:
  									
  											# My custom host
  <VirtualHost *:80>
  ServerName mysite.local
  DocumentRoot "/Users/yourusername/path/to/your/site"
  <Directory "/Users/yourusername/path/to/your/site">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
  AllowOverride All
  Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog "logs/mysite.local-error_log"
  </VirtualHost>
 7. Uiteraard moet je hier je eigen paden invullen!

Stap 3. Herstart Apache

Stap 4. Kijk of het werkt

Ga in je browser naar je nieuwe site die je hebt gedefinieerd in je localhost file, bij Stap 1 was dat klant.local, als het goed is kom je dan op je site.
Als dit niet lukt in Chrome, moet je http:// voor de url intypen.

Bronnen:

Bewaard onder OS X

comments powered by Disqus